CANDIS 2017


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.


TERAZ JA 2017


Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich.


ODCZYNNIK 2017


Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.


RODZINNY PIORUNOCHRON 2017


Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków.


CANDIS 2016 (zakończony)


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.


Promocja Candis, Monar
Promocja Candis, Monar
Promocja Candis, Monar