CANDIS NA TRZEBNICKIEJ 2018


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

ODCZYNNIK II 2018


Program wsparcia dla osób uzależnionych behawioralnie, ich rodzin i bliskich.


RODZINNY PIORUNOCHRON II 2018


Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i uzywających narkotyków.


FRED GOES NET - LEPIEJ SZYBCIEJ NIŻ PÓŹNO 2018


Wczesna interwencja wobec młodych (14-21 lat) osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program jest prowadzony w formie 8 godzinnych warsztatów grupowych
CANDIS 2017 (zakończony)


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.


TERAZ JA 2017 (zakończony)


Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodzin i bliskich.


ODCZYNNIK 2017 (zakończony)


Program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.


RODZINNY PIORUNOCHRON 2017 (zakończony)


Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków.


CANDIS 2016 (zakończony)


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.