CANDIS NA TRZEBNICKIEJ 2019


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

ODCZYNNIK III 2019


Program wsparcia dla osób uzależnionych behawioralnie, ich rodzin i bliskich.


RODZINNY PIORUNOCHRON III 2019


Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków.


FRED GOES NET - LEPIEJ SZYBCIEJ NIŻ PÓŹNO 2019


Wczesna interwencja wobec młodych (14-21 lat) osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub szkodliwy.


SPOTKANIE 2019


Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osob uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
.


DRUGS FREE 2019


Program profilaktyki wskazującej.
.