CANDIS NA TRZEBNICKIEJ 2023


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

KROK PRZED RYZYKIEM III 2023


Program profilaktyki selektywnej.


SPOTKANIE V 2023


Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.


DRUGS FREE V 2023


Program profilaktyki wskazującej - aktualnie zawieszony


ODCZYNNIK VI 2023


Program dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin
.