CANDIS NA TRZEBNICKIEJ 2024


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

KROK PRZED RYZYKIEM IV 2024


Program profilaktyki selektywnej.


SPOTKANIE VI 2024


Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.


DRUGS FREE VI 2024


Program profilaktyki wskazującej


ODCZYNNIK VII 2024


Program dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin
.