CANDIS NA TRZEBNICKIEJ 2021


Indywidualny, krótkoterminowy program dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

KROK PRZED RYZYKIEM


Program profilaktyki selektywnej.


SPOTKANIE III 2021


Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osob uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.


DRUGS FREE 2021


Program profilaktyki wskazującej.


ODCZYNNIK 2021 - od czerwca 2021


Program dla osób uzależnionych behawioralnym, ich bliskich i rodzin
.