logo Ministerstwa Zdrowia
NPZZ.png
logo Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


NASZA MISJA

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym w osiągnięciu lepszej jakości życia. Rozumiemy przez to trzeźwe życie w harmonii ciała, umysłu i ducha, pełne energii i nadziei, pozwalające na realizację marzeń i osiąganie zamierzonych celów.

SKUTECZNA POMOC

Jeżeli szukasz skutecznej pomocy dla osoby uzależnionej od środków lub substancji psychoaktywnych, to oferujemy Ci efektywną metodę leczenia. Naszą propozycją jest indywidualne podejście terapeutyczne do każdej osoby odwiedzającej poradnię. Pomagamy w doborze odpowiedniego rodzaju terapii, tak aby pasowała ona zarówno do stopnia problemu jak i preferencji klienta.

FINANSOWANIE PORADNI

Poradnia jest finansowana przez Miasto Wrocław, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

www.wroclaw.pl
www.narkomania.gov.pl/portal


ODCZYNNIK 2024, VII EDYCJA


Program Odczynnik powstał z myślą o osobach zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, a także dla ich bliskich i rodzin. Jest to kontynuacja programu Odczynnik z roku 2017.

W ramach programu każda osoba powyżej 15 roku życia może skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą terapii uzależnień, doradztwa finansowego i prawnego oraz z oferty edukacyjnej. Pomagamy osobom, dla których problematyczne są kwestie związane z hazardem, nadmiernym korzystaniem z Internetu, graniem w gry, pracoholizmem, seksoholizmem. Oferujemy pomoc w rozpoznaniu zagrożenia, udzielamy wsparcia psychologicznego, pomagamy w pracy nad problemem. Jeżeli chcesz porozmawiać na powyższe tematy umów się na konsultację.


SPOTKANIE 2024, VI EDYCJA


Program spotkanie został opracowany dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.. Jest to kontynuacja programu reintegracji społecznej i zawodowej z 2019 roku.

W ramach wsparcia oferujemy bezpłatne bezpłatne porady prawne i socjalne. Oferujemy pomoc w rozpoznaniu zagrożenia, udzielamy informacji o możliwych rozwiązaniach, udzielamy wsparcia w trudnych chwilach. Jeżeli podejrzewasz, że bliska Tobie osoba ma problem z narkotykami umów się na konsultację.


Program CANDIS


CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.


Czy masz problem z marihuaną?


Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używanym narkotykiem. Niestety obok przyjemnych doznań, jakich dostarczają, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia.

O problemowym używaniu marihuany lub haszyszu można mówić gdy:

  • z powodu ich używania zaniedbujesz ważne obowiązki;
  • żywasz marihuany/haszyszu często w dużych ilościach lub dłużej niż zamierzałeś;
  • bezskutecznie próbujesz ograniczyć lub kontrolować ich używanie;
  • stwierdzasz, że ta sama ilość konopi nie ma już takiego działania jak wcześniej;
  • odczuwasz napięcie, podenerwowanie, być może dopada Cię lęk lub depresja, gdy nie palisz przez dłuższy czas;
  • z powodu marihuany lub haszyszu zaniedbałeś przyjaźnie, a także swoje pasje i realizowane w wolnym czasie zainteresowania.


Więcej informacji pod numerem 71 780 67 45