Oferujemy:


Porady i konsultacje dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich

Grupa wsparcia/postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję

Indywidualny, krótkoterminowy program CANDIS dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu od 16 roku życia

Informacje nt. instytucji pomocowych, gdzie udzielana jest pomoc osobom uzależnionym

Pomoc w załatwieniu formalności związanych z podjęciem terapii stacjonarnej

Porady telefoniczne oraz e­mailowe

Terapia indywidualna


W ramach programu "Odczynnik" będącym wsparciem dla osób zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych (komputer, Internet, gry, seks, pracoholizm itp.) ich bliskich i rodzin oferujemy:


interwencje kryzysowe

poradnictwo

doradztwo prawne

doradztwo finansowe

grupę wsparcia

spotkania edukacyjno-informacyjne

warsztaty umiejętności


W ramach programu "Rodzinny Piorunochron" będącym wsparciem dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków oferujemy:


interwencje kryzysowe

poradnictwo

zajęcia edukacyjno-informacyjne


W ramach programu "Teraz Ja" będącym wsparciem dla osób zagrożonych uzależnieniem behawioralnym (komputer, Internet, gry, seks, pracoholizm itp.) oraz ich rodzin i bliskich oferujemy:


interwencje kryzysowe

poradnictwo rodzinne

doradztwo prawne

doradztwo finansowe