Oferujemy:


Porady i konsultacje dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich

Grupa wsparcia/postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję

Indywidualny, krótkoterminowy program CANDIS dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu od 16 roku życia

Informacje nt. instytucji pomocowych, gdzie udzielana jest pomoc osobom uzależnionym

Pomoc w załatwieniu formalności związanych z podjęciem terapii stacjonarnej

Porady telefoniczne oraz e­mailowe (trzebnicka-monar@wp.pl)

Terapia indywidualna


W ramach programu "Odczynnik II" będącym wsparciem dla osób uzależnienionych behawioralnie (komputer, Internet, gry, seks, pracoholizm itp.) ich bliskich i rodzin oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Poradnictwo rodzinne

Konsultacje prawne

Doradztwo finansowe

Grupę wsparcia

Grupę zapobiegania zawrotom


W ramach programu "Rodzinny Piorunochron II" będącym wsparciem dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Poradnictwo rodzinne

Zajęcia edukacyjno-informacyjne

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Grupa wsparcia dla rodziców


W ramach programu indywidualnego, krótkoterminowego programu "Candis na Trzebnickiej 2018" oferujemy:


Cykl 10 terapeutycznych sesji indywidualnych dla osób mających problemy z powodu uzywania marihuany i haszyszu od 16 roku życia

Poradnictwo rodzinne


W ramach programu "Lepiej szybciej niż późno" będącego programem profilaktyki selektywnej dla młodych osób używających narkotyków oferujemy:


Cykl spotkań opartych na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i załozeń dialogu motywującego.