Oferujemy:


Porady i konsultacje dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich

Grupa wsparcia/postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję

Indywidualny, krótkoterminowy program CANDIS dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu od 16 roku życia

Informacje nt. instytucji pomocowych, gdzie udzielana jest pomoc osobom uzależnionym

Pomoc w załatwieniu formalności związanych z podjęciem terapii stacjonarnej

Porady telefoniczne oraz e-mailowe (trzebnicka-monar@wp.pl)

Terapia indywidualna


W ramach programu "Krok przed ryzykiem" będącym programem profilaktyki selektywnej oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Poradnictwo rodzinne

Konsultacje prawne

Warsztaty umijętności psychospołecznych


W ramach programu "Spotkanie" będącym wsparciem dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Warsztaty aktywizacji zawodowej

Poradnictwo rodzinne

Porady prawne

Konsultacje socjalne


W ramach programu "Drugs free" będącym programem profilaktyki wskazującej oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Poradnictwo rodzinne

Porady prawne

Grupę wsparcia

Warsztaty umiejętności psychospołecznychW ramach programu indywidualnego, krótkoterminowego programu "Candis na Trzebnickiej 2023" oferujemy:


Cykl 10 terapeutycznych sesji indywidualnych dla osób mających problemy z powodu uzywania marihuany i haszyszu od 16 roku życia

sesje psychoterapii po ukończeniu Candis


W ramach programu "Odczynnik" będącym wsparciem dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich oferujemy:


Interwencje kryzysowe

Poradnictwo rodzinne

Porady prawne

Grupę wsparcia

Grupę zapobiegania nawrotom

Sesje diagnostyczne

Doradztwo finansowe

Psychoterapię indywidualną

Warsztaty umiejętności psychospołecznych